Administratie Partners B.V.
Wiersedreef 26 3433 ZX  Nieuwegein Tel: 030‑6081615
Administratie Partners
Administratie Partners B.V.

Administratie Partners B.V.

Wiersedreef 26 3433 ZX  Nieuwegein Tel: 030‑6081615


Disclaimer.

Op deze website is informatie te vinden over Administratie Partners B.V.

Administratie Partners B.V. betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. Administratie Partners B.V. geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de website. Noch garandeert Administratie Partners B.V. dat de site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is.

In geen enkel geval zal Administratie Partners B.V. aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, door genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website.

De inhoud van de website kan zonder nadere aankondiging wijzigen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Administratie Partners B.V. zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Administratie Partners B.V. geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.

Eventuele onvolkomenheden op deze website kunnen middels mail gemeld worden aan onderstaand adres.
mail info@administratie-partners.nl

pand

Administratie Partners is lid van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen NOAB

noab

Administratie Partners is gecertificeerd lid van het Register Belastingadviseurs RB. Belastingconsulenten­nummer 438054.

rb

Administratie Partners is een erkend leerbedrijf van SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

sbb
Gecertificeerd Exact Online voor Accountancy

Administratie Partners is subdealer van Cash Software, leverancier van een eenvoudig te bedienen en zeer functioneel administratiepakket voor het MKB. Tevens internet boekhouden.

cash