Administratie Partners B.V.
Wiersedreef 26 3433 ZX  Nieuwegein Tel: 030‑6081615
Administratie Partners
Administratie Partners B.V.

Administratie Partners B.V.

Wiersedreef 26 3433 ZX  Nieuwegein Tel: 030‑6081615


Nieuwsbericht.

Bedragen kindregelingen 2020
03-01-2020 | Ministerie van Sociale Zaken | besluit |

Bedragen kindregelingen 2020

Kinderbijslag
Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.

Leeftijd kind

Bedrag

0 t/m 5 jaar

€ 221,49

6 t/m 11 jaar

€ 268,95

12 t/m 17 jaar 

 € 316,41


Kinderopvang
De maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2020 zijn als volgt:

  • dagopvang € 8,17;
  • buitenschoolse opvang € 7,02;
  • gastouderopvang € 6,27.

Kindgebonden budget
Voor het kindgebonden budget gelden de volgende bedragen op jaarbasis.

Aantal kinderen

Inkomen tot € 21.430

1

€ 1.185

2

€ 2.190

3

€ 2.487

4

€ 2.784


Voor ieder volgend kind wordt het kindgebonden budget verhoogd met € 297. Verder geldt een verhoging van het kindgebonden budget voor 12- tot 15-jarigen van € 243 per jaar. De verhoging voor 16- en 17-jarigen is € 434 per jaar. Voor een alleenstaande ouder wordt het kindgebonden budget verhoogd met € 3.190. Het recht op kindgebonden budget vervalt als het vermogen in box 3 op 1 januari groter is dan € 116.613 voor een alleenstaande en € 147.459 voor partners. Bij een inkomen hoger dan € 21.430 daalt het kindgebonden budget met 6,75% van het meerdere inkomen.
Administratie Partners 25 Jaar

Administratie Partners bestaat dit jaar 25 Jaar!


Uitgelicht

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd Landbouwnormen 2019 gepubliceerd
16-01-2020 |  Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare... meer

Actueel nieuws

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open
23-01-2020 |  De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2 maart opengesteld. Vanaf die datum tot 31 maart is €15... meer

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel
23-01-2020 |  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel (LIV) beantwoord. Het LIV is een... meer

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden
23-01-2020 |  Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. Dat is... meer

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto
16-01-2020 |  De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een personenauto... meer

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer
16-01-2020 |  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de Regeling... meer

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog
09-01-2020 |  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste... meer

Gebruikelijk loon 2020
08-01-2020 |  De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en... meer

Veranderingen inkomstenbelasting 2020
03-01-2020 |  Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van de waarde. Voor het deel... meer

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020
03-01-2020 |  De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als volgt. Inkomen op jaarbasis tarief tot... meer

Investeringsaftrek 2020
03-01-2020 |  De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van... meer

Wijzigingen loonbelasting 2020
03-01-2020 |  In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé... meer

Aftrekposten voor ondernemers in 2020
03-01-2020 |  Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218. De toevoeging wordt... meer

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer
19-12-2019 |  De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. Het gaat om de volgende wetsvoorstellen: Het eigenlijke Belastingplan... meer

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden
12-12-2019 |  Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden over de fiets van de zaak gepubliceerd. Per 1 januari 2020 geldt een nieuwe regeling voor een door... meer

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2020
12-12-2019 |  De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft de... meer

Geen verbod op negatieve spaarrente
12-12-2019 |  De minister van Financiën heeft in een brief naar de Tweede Kamer geschreven dat er geen wettelijk verbod komt op een negatieve spaarrente voor... meer

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene
12-12-2019 |  Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten, voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden. Dergelijke kosten zijn aftrekbaar op het moment van... meer

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum
12-12-2019 |  De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer te ontbinden en de... meer

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning
12-12-2019 |  Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord. Daar komt verandering in. Rechtspersonen en... meer

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab
12-12-2019 |  Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab is de premiedifferentiatie voor de WW, afhankelijk van... meer

Ontdek het op Google Play Download in de App Store

Ontdek en download onze App.